تولید نرم افزار بومی طراحی ابر سازه فلزی

saber hshmatian3دکتر نیک روان از پژوهشگران  این پروژه دشوارى کنترل تمام بخش هاى آیین نامه مبحث دهم نظام مهندسى ایران و انتخاب بهترین گزینه ها را انگیزه اصلى توسعه این نرم افزار دانست و گفت: با تغییرات اساسى که در مبحث دهم مقررات ملى ساختمان (ویژه طراحى سازه هاى فلزى) در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و این تغییرات، منطبق با آیین نامه AISC2005 شد.

 نکات جدید و پیچیده اى خصوصا در قسمت طرح لرزه اى مبحث دهم (فصل سوم) مطرح گردید که ما را به این فکر واداشت تا یک نرم افزار جامع براى کمک به مهندسان ایرانى تولید کنیم.

نرم افزار بومى ابرسازه قادر است با به کارگیرى نتایج تحلیل هاى نیرویى نرم افزارهاى رایج سازه اى، به طراحى اتصالات و تیر و ستون بر اساس آیین نامه هاى مهندسى ایران و سایر منابع موجود از قبیل تجربیات مهندسان ایرانى پرداخته و در نهایت خروجى خود را به صورت طراحى سه بعدى به همراه دفترچه محاسبات فارسى که به عنوان سند قابل ارائه به شهردارى ها هست، در اختیار کاربر قرار دهد.

تولید نرم افزار بومی طراحی ابر سازه فلزی

دکتر نیک روان قابلیت هاى کلیدى این نرم افزار  را این گونه معرفی کرد:

 

– استخراج هندسه مدل و بارها از نرم افزارهای ETABS و SAP،  مدلسازی دقیق سازه فلزی در محیط Tekla Structures و امکان مشاهده همه جزئیات سازه از قبیل اتصالات و … روی آن تا ازبی دقتی های حین مدلسازی و طراحی جلوگیری نماید.

– طراحی کلیه اتصالات تیر به ستون به روش حدی و تنش مجاز با ارائه دفترچه محاسبات کامل با ذکر جزئیات بندهای استفاده شده جهت طراحی 

– طراحی اتصالات انتهای مهاربندی (GussetPlate) به ستون به روش حدی و تنش مجاز با ارائه دفترچه محاسبات کامل با ذکر جزئیات بندهای استفاده شده جهت طراحی 

– طراحی وصله ستون ها به روش حالت حدی و تنش مجاز با ارائه دفترچه محاسبات کامل با ذکر جزئیات بندهای استفاده شده جهت طراحی

– طراحی کف ستون ها به روش حالت حدی (LRFD)  و تنش مجاز (ASD) .

 در روش حالت حدی از DesginGuide ۱ آئین نامه AISC استفاده شده است  در این DesginGuide تنش زیر کف ستون به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده است که منجر به اقتصادی تر شدن ابعاد کف ستون و انکربولت ها می گردد. دفترچه محاسبات ارائه شده برای این نوع طراحی بسیار جامع و همگام با طراحی روز دنیاست.

– طراحی اتصالات تیر به تیر به روش حالت حدی و تنش مجاز با ارائه دفترچه محاسبات کامل با ذکر جزئیات بندهای استفاده شده جهت طراحی

– ارائه کنترل های سازه از قبیل کنترل تیر ضعیف – ستون قوی ، کنترل فشردگی مقاطع ، کنترل Drift و … و ارائه فایل Word , Excel

– طراحی اتوماتیک اتصالات تیر به ستون ، تیر به تیر و وصله ستون با قابلیت هایی نظیر ذخیره مشخصات و بازیابی مقادیر طراحی شده جهت استفاده در سازه دیگر ، حذف و مدل سازی اتصال در مدل سه بعدی ، هوشمندی در تشخیص تیر اصلی و تیر فرعی در اتصالات تیر به تیر ، هوشمندی در تشخیص ستون های متصل به هم در وصله ستون ها و…

– طراحی اتوماتیک اتصالات انتهای مهاربندی با قابلیت های جدیدی نظیر ذخیره مشخصات و بازیابی مقادیر طراحی شده جهت استفاده در سازه دیگر ، حذف و مدل سازی اتصال در مدل سه بعدی و …

– امکان مدل سازی سقف هایی نظیر تیرچه بلوک ، تیرچه کرومیت ، کامپوزیت و عرشه فولادی

– ارائه لیستوفر واقعی از اجزای اصلی و جزئیات اتصال نظیر ورق ها و پیچ ها و …

– ارائه نقشه های مهندسی یا همان نقشه های مشاور (پلان ؛ نمای ستون و …)

– ارائه نقشه های سه بعدی و دو بعدی جزئیات نظیر اتصالات و …

 ارائه نقشه های کارگاهی (نقشه های شاپ) از همه اجزاء

دکتر نیک روان در این پروژه تا مرحله طراحی ابر سازه های فلزی مشارکت داشت.

در حال حاضر اعضای این گروه در حال بهبود عملکرد این نرم افزار در حوزه های ابر پی، ابر سوله و …  هستند.

تولید نرم افزار بومی طراحی ابر سازه فلزی 

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید