بروشور آشنایی با قانون حمایت از شرکت ها ی دانش بنیان

مقداد رحیمی حاجی باباییبروشور آشنایی با قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به از جانب معاونت علمی ریاست جمهوری، به دانشگاه ها ابلاغ شد. این بروشور به درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، در این پایگاه منتشر می شود

 

بروشور آشنایی با قانون حمایت از شرکت ها ی دانش بنیان

 

بروشور آشنایی با قانون حمایت از شرکت ها ی دانش بنیان

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید