گزارش تصویری نمایشگاه کار در دانشگاه صنعتی شریف

  • نمایشگاه اشتغال در دانشگاه صنعتی شریف

مقداد رحیمی حاجی باباییپنجمین نمایشگاه کار شریف با اهدافی نظیر رویارویی صنعت و دانشگاه، معرفی کارآفرینان برتر جامعه درقالب شرکت‌های کارآفرین و با حضور شرکت‌های گوناگون در این زمینه ها، از ۱۶ تا ۱۸ اسفند ۹۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید