گزارش تصویری جلسه پیوند آب و انرژی در دریاچه ارومیه

مقداد رحیمی حاجی باباییسلسه برنامه های رویدار آب و انرژی در روزهای سه شنبه ۱۱ تا پنج شنبه ۱۳ اسفند در دانشگاه شریف برگزار شد. یکی از سخنرانی های کلیدی این رویداد، سخنان دکتر تجریشی پیرامون بحران خشک شدن دریاچه ارومیه بود که در آن حاصل تحقیقات و پژوهش های متعدد و بازدیدهای میدانی برای حضار به نمایش درآمد. بحرانی که ناشی از برداشت بیش از حد آب از رودخانه ها و آب های زیر زمینی است.

0

نظر بدهید