شروع به کار

شریف ری ویو، پل ارتباط رسانه و پژوهش های برتر
شریف ری ویو، پل ارتباط رسانه و پژوهش های برتر

2امروزه با تخصصی شدن رشته ها، تمایل مخاطبین به فهم و یادگیری مطالبی که در حوزه تخصصی شان تالیف شده رو به گسترش است. این نکته مثبت به صورت هم زمان در کنار نکته ای منفی در جریان است. به همین نسبت که تخصص ها بالاتر رفته است، امور روزمره متخصصان پیچیده تر و وقت و حوصله هایشان کم تر شده است. این مخاطبین از طرفی تلاش دارند خوب یاد بگیرند و از طرف دیگر می خواهند زود یاد بگیرند. اینجاست که رسانه های خبری صرف، کارکرد خوب یاد دادن را نمی توانند ایفا کنند و مجله های خشک علمی هم، زود یاد دادن را.

بنابراین نیاز به رسانه ای بینابین است تا هم مزیت های دو رسانه قبلی را داشته باشد و هم درگیر سطحی نگری و خشک گویی نشود. بی شک شریف ری ویو که اولین نوع این رسانه ها در کشور ماست قادر خواهد بود، این کمبود را جبران کند و الگویی باشد برای سایر دوستداران علم و رسانه که آنها نیز مسیری مشابه را طی کنند.

شریف ری ویو اهداف مقدسی دارد. اهدافی که کمک می کند اعتبار علمی دانشگاه وسپس کشور عزیزمان رو به ترقی باشد و دانشگاه را از ورطه یادگیری صرف و یا مقاله های بی نتیجه، به سمت علمی پیش ببرد که تولید کننده ثروت و برانگیزاننده خلاقیت نسل کنونی کشور باشد.

شما در شریف ری ویو با شرکت هایی آشنا می شوید که تولیدات دانش بنیان آنها، سبب شده است از صنعت رایج کشور چند پله جلو تر باشند. شما در شریف ری ویو با پروژه های موفقی برخورد می نمایید که منجر به حل مشکلی از مشکلات صنعت کشور شده اند. شما در شریف ری ویو با افرادی آشنا می شوید که با صرف وقت و دقت زیاد، توانسته اند وسیله ای بسازند و اختراعی ثبت کنند که در نوع خود کم نظیر است.

و این آشنایی با زبان علم اتفاق خواهد افتاد نه زبان متملقانه تبلیغات.

شما از دریچه علم به محتوای غنی تولید شده نگاه خواهید کرد و پی به جزئیاتی خواهید برد، که یقینا شور و شعف را در شما زنده کرده و شما را به کار وا می دارد. باور داشته باشید کار علمی شما می تواند یکی از موضوعاتی باشد که شریف ری ویو می تواند آنرا با همین زبان به سایرین معرفی نماید.

با بازدید از شریف ری ویو و ارتباط با آن، به ما کمک کنید بتوانیم در این راستا، به شما و دوستانتان بهتر کمک کنیم.

0

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید