گزارش تصویری برگزاری جلسه تبیین بومی سکولاریسم معرفتی در پژوهشکده سیاستگذاری علم و تکنولوژی

  • برگزاری جلسه تبیین بومی سکولاریسم معرفتی در پژوهشکده علم و تکنولوژی
    برگزاری جلسه تبیین بومی سکولاریسم معرفتی در پژوهشکده علم و تکنولوژی

محمد جعفر مستشرقپژوهشکده سیاستگذاری علم و تکنولوژی، برنامه ای برگزار نمود که به موضوع تبیین بومی سکولاریسم معرفتی در نخبگان می پرداخت. اندیشکده راهبردی مهاجر دانشگاه صنعتی شریف پاییز ۹۳ این پروژه را با موضوع فوق با تاکید بر دانشجویان مهندسی،‌ علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه های شریف و تهران» با مدیریت آقای محمد سید غراب (کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی) و صابر جعفری (دانشجوی دکتری جامعه شناسی تهران) و زیر نظر علمی آقای دکتر شجاعی زند (استاد جامعه شناسی دین دانشگاه تربیت مدرس) کلید زد.

1+

نظر بدهید