قوانین سایت

قوانین سایت

۱- از آنجا که مطالب تهیه شده از طریق مصاحبه با افراد مطلع و یا افراد درگیر در کار پژوهشی-صنعتی برداشت شده است، مسئولیت صحت محتوا به عهده مصاحبه شونده بوده و شریف ری ویو در این مورد مسئولیتی به عهده ندارد.

۲- کلیه کسانی که خبر یا محتوایی را در اختیار شریف ری ویو قرار می دهند، مسئول رعایت حق انتشار و حق تالیف هستند و در صورت نقض این حقوق، پس از کسب اطلاع، خبر منتشر شده حذف شده و مسئولیتی بر عهده پایگاه شریف ری ویو نیست.

۳- از آنجا که محتوای برخی از خبرها بوسیله ایمیل با مصاحبه شونده تکمیل و تصحیح می شود، مسئولیت تغییر در محتوا در حین این فرآیند، به عهده مصاحبه شونده است. مسلم است که در صورت عدم همکاری وی در پاسخ به ایمیل فرستاده شده طی مدت سه روز، شریف ری ویو مجاز خواهد بود بر اساس مصاحبه انجام شده و منابع اطلاعاتی خود، نسبت به انتشار خبر اقدام کند و کلیه مسئولیت ها در زمینه صحت محتوا و … بر عهده مصاحبه شونده خواهد بود.

۴- نقل اخبار به صورت کلی یا جزئی از پایگاه شریف ری ویو، منوط به درج نام منبع خبر(پایگاه شریف ری ویو) می باشد.

۵- تهیه خبر از هر نوع با هر موضوعی، به معنای پذیرفته شدن قوانین بالا توسط فرد یا افراد مصاحبه شونده و یا ارائه دهنده محتوا است.